Số 120 - Phan Văn Định - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng 0335.535.686 vpxnadndanang@gmail.com

Xét Nghiệm ADN họ hàng

admin | 00:08 18/10/2019

Bảng Giá Xét Nghiệm ADN Họ Hàng 

 TTThời gian  Lệ phí cho 2 người (VNĐ) Thêm người thứ 3 (VNĐ) 
1.04 ngày3,0 triệu2 triệu
2.02 ngày 4 triệu2,5 triệu
3.04 tiếng6 triệu3 triệu

Lưu ý: nếu các bạn ở xa, có thể gửi mẫu xét nghiệm adn qua đường bưu điện theo hướng dẫn sau:

  1. Tải mẫu form đăng ký xét nghiệm adn tại đây
  2. Gửi mẫu xét nghiệm và form đăng ký (bản cứng đã điền đầy đủ thông tin) đến địa chỉ trung tâm
  3. Trả kết quả đến địa chỉ mà bạn yêu cầu

Liên hệ để được tư vấn cụ thể tại hotline0335.535.686 – 0886.535.636

I. XÉT NGHIỆM ADN ANH – EM TRAI (cùng cha)

Để có thể xác định được quan hệ Anh-EM trai có cùng huyết thống với nhau hay không, xét nghiệm dựa vào nhiễm sắc thể giới tính Y được di truyền từ cha cho con trai , cùng với nhiễm sắc thể Y là nhiễm sắc thể qui định giới tính Nam của con người. Trung tâm xét nghiệm LOCUS ADN sẽ tiến hành phân tích 16 locus gen trên nhiễm sắc thể Y để xác định quan hệ. Nếu nhiễm sắc thể Y của những người con trai hoàn toàn giống nhau thì có thể đưa ra kết luận họ là Anh- Em cùng dòng cha và ngược lại.

II. XÉT NGHIỆM ADN CHỊ – EM GÁI (cùng cha)

Với nữ giới thì các cặp nhiễm sắc thể là XX khác với nam giới là XY, nữ giới thừa hưởng 1 nhiễm sắc thể X từ cha và 1 nhiễm sắc thể X còn lại từ mẹ, trong 2 nhiễm sắc thể đó thì nhiễm sắc thể X của cha truyền cho con gái thì hoàn toàn giống nhau. Để có thể xác định 2 người con thực hiện xét nghiệm ADN có phải là chị em cùng dòng cha hay không thì cần phải phân tích, kiểm tra 2 nhiễm sắc thể X của cả 2 để xác định được mối quan hệ. Trung tâm xét nghiệm LOCUS ADN sẽ thực hiện việc phân tích 12 gen trên nhiễm sắc thể X của 2 chị em, từ đó có thể so sánh được kết quả, hội đồng khoa học của trung tâm sẽ đưa ra kết luận là 2 người có phải là chị em cùng dòng cha hay không.

III. XÉT NGHIỆM ADN ANH (CHỊ) – EM (cùng mẹ)

Theo nguyên lý ADN ti thể là ADN có tồn tại ngoài nhân tế bào, ít xảy ra đột biến gen hơn và nó được di truyền theo dòng họ bên ngoại vì đó người mẹ khi sinh con ra thì cũng sẽ có cùng một hệ gen ti thể giống nhau. Dựa theo nguyên lý này có thể xác định được có phải 2 người là anh chị em cùng mẹ hay không, Những chuyên gia của trung tâm xét nghiệm LOCUS ADN sẽ có thể phân tích ADN ti thể này từ đó có thể kết luận được mối quan hệ huyết thống giữa những đứa con này với nhau.

Liên hệ để được tư vấn cụ thể tại hotline: 0335.535.686 – 0886.535.636

IV. XÉT NGHIỆM ADN ÔNG NỘI – CHÁU TRAI

Để có thể xác định ADN giữa Ông nội và cháu trai có cùng huyết thống hay không thì phải dựa vào công nghệ xét nghiệm ADN với các nhiễm sắc thể giới tính Y. Nhiễm sắc thể Y qui định với tính nam và nhiễm sắc thể này được di truyền từ ông nội cho người cha và tiếp tục được di truyền cho cháu trai, số nhiễm sắc thể Y này có trình tự ADN giống nhau, trung tâm xét nghiệm LOCUS ADN sẽ thực hiện xét nghiệm huyết thống bằng phương pháp tiến hành phân tích 16 gen trên nhiễm sắc thể Y. Sau khi thực hiện xét nghiệm huyết thống ADN trên nhiễm sắc thể Y của người cháu trai trùng khớp với ADN của ông nội thì có thể hoàn toàn xác định được mối quan hệ của ông nội và cháu trai.

V. XÉT NGHIỆM ADN BÀ NỘI – CHÁU GÁI/ BÀ NGOẠI – CHÁU (trai và gái)

Cháu gái có một bộ nhiễm sắc thể X được thừa hưởng từ cha và 1 nhiễm sắc thể X được hưởng từ mẹ, cặp nhiễm sắc thể XX là quy định về giới tính nữ. Do nhiễm sắc thể giới tính X của bà nội truyền cho cha nên người cha đã truyền lại cho con gái, vì vậy nên xét nghiệm huyết thống để có thể xác định được mối quan hệ bà nội và cháu gái đó, Trung tâm xét nghiệm LOCUS ADN sẽ phân tích 12 gen trên nhiễm sắc thể X của người cháu và bà nội để có thể xác định được quan hệ huyết thống.

Còn với xét nghiệm Bà ngoại và cháu thì cũng thực hiện các bước xét nghiệm huyết thống bằng trình tự ADN ti thể giống với xét nghiệm Anh/Chị/EM (cùng mẹ).

VI. XÉT NGHIỆM ADN CHÚ, BÁC – CHÁU TRAI

Với các nhiễm sắc thể XY là đặc trưng quy định cho giới tính Nam, theo luật di truyền chúng ta đã được biết rằng tất cả nam giới đều có cùng một trình tự ADN trên nhiễm sắc thể Y cùng với dòng họ nội: như ông nội, cha, chú, cháu trai, con trai,…..

Để có thể xác định được mối quan hệ huyết thống ADN giữa cháu trai với chú hoặc bác thì trung tâm chúng tôi thực hiện xét nghiệm ADN bằng cách phân tích 16 LOCUS gen trên nhiễm sắc thể Y của những đối tượng làm xét nghiệm. Qua kết quả đó chúng tôi sẽ có thể đưa ra mối quan hệ giữa những cá thể với nhau một cách chính xác nhất.

VII. XÉT NGHIỆM ADN CÔ, DÌ – CHÁU GÁI

Còn với Nữ thì các cặp nhiễm sắc thể qui định giới tính là XX mỗi nhiễm sắc thể X được lấy từ cha và mẹ, Một nhiễm sắc thể X của cha bên họ nội và 1 nhiễm sắc thể X của mẹ bên họ ngoại. Dựa vào đặc điểm di truyền này nên chúng ta có thể biết rằng một trong hai nhiễm sắc thể của cô và cháu có nguồn gốc gần giống nhau. Qua xét nghiệm huyết thống có thể biết được học có phải là dì cháu ruột hay không và có cùng chung huyết thống hay không.

Liên hệ để được tư vấn cụ thể tại hotline: 0335.535.686 – 0886.535.636

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Xét Nghiệm ADN họ hàngXét Nghiệm ADN họ hàngXét Nghiệm ADN họ hàng