Số 120 - Phan Văn Định - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng 0335.535.686 vpxnadndanang@gmail.com

LOCI-ADN-LOGO2

Công nghệ ADN ứng dụng là một trung tâm chuyên phân tích ADN đầu ngành ở Việt Nam. Trung tâm có đội ngũ đông đảo các nhà khoa học được đào tạo chuyên sâu ở trong và ngoài nước về các lĩnh vực khác nhau của công nghệ sinh học hiện đại.
Nhiệm vụ chính của Viện công nghệ ADN là nghiên cứu những vấn đề khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực: Xét Nghiệm ADN, công nghệ gen, công nghệ tế bào động vật, công nghệ tế bào thực vật, công nghệ vi sinh, công nghệ protein và enzyme, công nghệ sinh học môi trường, công nghệ sinh học biển, công nghệ vật liệu sinh học, công nghệ sinh học nano, công nghệ sinh – y học, tin sinh học và các lĩnh vực khác có liên quan.
Viện công nghệ ADN là đơn vị triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới; tổ chức sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ về công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần xây dựng và phát triển ngành công nghiệp sinh học.

Công nghệ ADN Ứng Dụng là cơ sở tư vấn nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao, tổ chức bổ túc sau đại học và tham gia cố vấn đại học về sinh học và công nghệ sinh học. Trung tâm cung cấp thông tin, tư vấn, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cán bộ trong lĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học.

Công nghệ ADN tiến hành nhiệm vụ hợp tác quốc tế về phân tích ADN và công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan: tham gia các chương trình/dự án hợp tác khoa học và công nghệ với các nước; tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về giám định GEN ADN.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Giới thiệuGiới thiệuGiới thiệu