Số 120 - Phan Văn Định - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng 0335.535.686 vpxnadndanang@gmail.com

Xét nghiệm ADN bằng móng tay được không?

Trả lời:

Trong các bộ phim, chúng ta thường thấy các nhân vật sử dụng tóc để xét nghiệm ADN. Thực ra, không chỉ tóc, mà móng tay cũng có thể dùng làm mẫu xét nghiệm.

Mẫu móng tay dễ thu thập, lưu giữ, cũng như bỏ vào phong bì khi cần gửi đi xét nghiệm.

Tuy nhiên khi lấy mẫu không nên chỉ lấy phần rìa móng, mà cần cắt sát vào phần đầu chỗ mọc móng. Bên cạnh đó, nên vệ sinh móng trước khi lấy để tránh lưu giữ thêm tạp chất, vi khuẩn.

Giám định ADN từ mẫu móng tay vẫn cho kết quả chính xác lên đến 99,998%.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Xét nghiệm ADN bằng móng tay được không?Xét nghiệm ADN bằng móng tay được không?Xét nghiệm ADN bằng móng tay được không?