Số 120 - Phan Văn Định - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng 0335.535.686 vpxnadndanang@gmail.com

Xét nghiệm ADN bằng tóc có chính xác không?

Trả lời:

Có. Tóc là một trong những mẫu được sử dụng để xét nghiệm ADN thông dụng hiện nay. Vì tính dễ thu thập của nó, đặc biệt là trong những trường hợp bí mật như xét nghiệm ADN cha con chẳng hạn.

Tuy nhiên để mẫu có thể sử dụng được thì đó phải là mẫu tóc có gốc, nghĩa là còn chân tóc. Cũng như đảm bảo đó là mẫu của người cần xét nghiệm.

Để biết cách lấy mẫu hoặc liên hệ để nhân viên Loci ADN đến thu mẫu tận nơi, bạn hãy gọi số điện thoại 0335.535.686  – 0886.535.636 chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn!

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Xét nghiệm ADN bằng tóc có chính xác không?Xét nghiệm ADN bằng tóc có chính xác không?Xét nghiệm ADN bằng tóc có chính xác không?